Prodej odborných publikací i beletrie

Kolega nabízí následující zděděné odborné publikace (asi spíše pro sběratele vzhledem ke stáří) a beletrii. Položka je za 30 Kč (plus doprava). Publikace jsou v Brně, takže může chvíli trvat, než můžou být k dispozici.

Kontaktovat můžete přímo jeho:

Karel Křemel (karelkremel@karelkremel.com), mobil: +420 777123644

 • Tyristorové měniče kmitočtu pro regulaci motorů s velkou otáčivou rychlostí
  Sandler – Avvakumova Kudrdjavcev – Nikolskij 1973
 • Praktické zapojení polovodičových diod a teristorů
  P.Holub J. Zíka 1977
 • Elektrotechnická měření pro montéry
  Jan Mikeš 1969
 • Elektrické přípojky nízkého napětí
  Mauer – Roškota – Berber – Zuček 1976
 • Bezkontaktní spínání
  J. Heřman 1973
 • Elektrické rozvody můstkovými a plochými vodiči
  Z.Kvapilík- D.Sládek 1975
 • Zpětný vliv výkonových polovodičových měničů na napájecí síť
  J.Mačák P.Vaculíková O.Záviška 1978
 • Příručka usměrňovací techniky
  J.Bečka 1971
 • Měření polovodičových součástek
  E.Bláha L.Havlík J.Strach 1970
 • Zapojení s integrovanými obvody
  M.Syrovátko B.Černoch 1975
 • Návrh a konstrukce nízkofrekvenčních tranzistorových zesilovačů
  J.Čermák K.Jurkovič 1974
 • Fázově a cyklově řízené polovodičové spínače
  J.Heřman A.Hurych J.Vaníček V.Dušek 1977
 • Mikrovlnné polovodičové součástky a jejich použití
  M.Rothbauer a kol. 1985
 • Integrované monolitické obvody
  J.Zíma 1971
 • Technologie drátových spojů
  O.Klika H.Šíberle 1965
 • Výběr technických norem pro elektrotechniky
 • St.Roškota a kol. 1979
 • Typizované napájecí transformátorky a vyhlazovací tehniky
  A.Vašíček 1975
 • Televize pro každého
  V.Dašek P.Kuba 1984
 • Antény pro příjem rozhlasu a televize
  M.Český 1978
 • Vodiče a kabely Volba a použití
  St.Roškota K.Šustr 1975
 • Elektronické a elektroakustické součástky, jejich volba a použití
  S.Nečásek J.Janeček J.Rambousek 1986
 • Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím
  K.Brož 1976
 • Stavíme obytný přívěs
  J.Vitásek J.Libenský 1981
 • Antény pro příjem televize
  Tomáš Český 1987
 • Antény pro příjem televize
  Tomáš Český 1985
 • Přívěsy za osobní automobil
  J.Jakubec Ing.Štefan Nagy Petr Tůma A.Vojtěch 1980
 • Příjem rozhlasu a televize
  M.Český 1983
 • Radio-Amatérský provoz
  třetí vydání 1973
 • 305 zajímavých zapojení 1. díl Radiotechnika
  Měření a testování
  Generátory a oscilátory
  Počítače a přídavná zařízení
  Audio a video
  Koníčky a hry
  Telefonní technika
  1995
 • Digitální radioamatérský provoz
  Karel Frejlach 1998
 • Excel 2000 Na první pokus
 • Anglicko-český výkladový slovník výpočetní techniky
  Oldřich Minihofer 1990
 • Antény Encyklopedická příručka 2. vydání
  Miroslav Procházka 2001
 • Od CB k radioamatérům
  Jiří Pešek 2000
 • Trivium elekrtotechnika
  Ing. Mojmír Lazar, CSc 1995
 • Chci pracovat s počítačem
  Ivi Macháček 1990
 • Radioamatérský provoz na KV a VKV
  Radek Zouhar, Ing. Karel Karmasin 1996
 • Části elektrických přístrojů a spojů
  pro 2. roč. SPŠ elektrotechnických
  J. Hložek, J. Komrska, R. Musil 1969
 • elektrické osvětlení v praxi
  Milan Chalupka 1963
 • Elektrotechnika XVII Sdělovací technika po vedenich
  Otakar Klika a kolektiv 1969
 • Otázky a odpovede z montáže ústredného a dialkového vykurovania
  T. Sedlár 1981
 • Přenosné a vozidlové VKV radiostanice
  E. Milenovský M. Studnička 1970
 • Optické vláknové spoje
  Ing. Zdeněk Kubíček 1981
 • Elektronické hudební nástroje a jejich obvody
  R. Sýkora F. Krutílek J. Včelař 1981
 • Stereofonní rozhlas
  Karol Hodinár 1975
 • Miestný a závodný rozhlas jeho obsluha a údržba
  L. Hirman 1964
 • Navrhování napájecích zdrojů pro elektroniku
  M. Syrovátko 1977
 • Zařízení TESLA pro přenosovou telekomunikační techniku
  Ing. Jiří Lhoták Ing. Milan Provazník 1972
 • Základy televizní techniky
  Vladimír Vít 1987
 • Československé polovodičové součástky
  J. Bém a kolektiv 1979
 • Technické údaje polovodičových soiučástek
  Ing. Jiří Taurek a kolektiv 1980
 • Zahraniční rozhlasové a televizní přijímače
  K. Hodinár M. Studniční 1969
 • Keramické kondenzátory
  Tesla Hradec Králové 1978
 • Značení elektrických parametrů na keramických kondenzátorech
  Tesla Hradec Králové
 • Křemíkové výkonové tranzistory
  Tesla – Elektronické součástky Rožnov 1986
 • Analogové integrované obvody
  Tesla – Elektronické součástky Rožnov 1097
 • Stavíme jednoduché přijímače VKV
  Jan Klabal 1988
 • Elektrotechnická příručka 1980
  S. Roškota a kolektiv 1979
 • Elektrotechnická příručka 1979
  S. Roškota a kolektiv 1978
 • Navrhování číslicových obvodů
  M. Jiřena E. Kottek V. Krátký
 • Číslicové systémy v televizní technice
  M. Český F.Fenik 1983
 • Diagnostika a servis farebných televízorov
  Oldřich Netušil 1989
 • Rádioelektronické vysielacie zarjadejne
  M. Blagoveščenskij G Utkin a kolektiv 1089
 • Radio- Amaterský provoz
  Jaroslav Procházka 1973
 • Silnoproudá zařízení
  R. Balák F. Fetter 1975
 • Ročenka sdělovací techniky 74
  1973
 • Ročenka sdělovací techniky 88
  Ing. Miroslav Havlíček 1988
 • Ročenka sdělovací tachniky 87
  Ing. Miroslav Havlíček 1087
 • Číslicové integrované obvody
  Tesla 1987
 • Elektrotechnika pro střední průmyslové školy
  Vl. Jager a kolektiv 1976
 • Elektrotechnické měřící přístroje a měření I.
  pro 3. ročník SPŠ elektrotechnických
  V. Krejčí J. Kábele 1972
 • Předpisy pro stavby speciální
  Pavel Dvořák Oldřich Vobořil 1997
 • Ochrana před úrazem elektřinou
  Ing. Václav Honys 1999
 • Analogové integrované obvody
  Tesla 1988
 • Praktická příručka pro paket-radio
  Karel Frejlach 1997
 • Požadavky ke zkouškám operátorů amatérských rádiových stanic
  Ing. Jaroslav Kadlčák Ing. Miloš Prostecký 1996
 • Packet Radio od A skoro až do Z
  Radek Václavík Pavel Lajšner 1996
 • Mikrokontroléry Motorola HC11
  Zdeněk Rozehnal 2001
 • Příjem družicové televize
  Jan Klabal 1989
 • Operační zesilovače v elektronice
  Josef Punčochář 1997
 • Konstrukční katalog Číslicové integrované obvody
  Tesla 1990
 • Dějiny starověku pro 6. ročník
  1958
 • Velká kniha vypalování CD a DVD
  Jiří Hlavenka a kolektiv 2004
 • Velká kniha digitální fotografie
  Petr Lindner, Miroslav Myška, Tomáš Tůma 2004
 • Vinutá transformátorová jádra
  Závody Julia Fučíka Chomutov
 • Polovodiče Termistory
  Pramet 1974
 • Aplikace moderních integrovaných obvodů
  Jiří Vlček 1995
 • Radioamatérská konstrukce pro mikrovlnná pásma
  Pavel Šír 1992
 • Radioamatérská družicová komunikace
  Karel Frejlach 1999
 • Hromadné dálkové ovládání
  Jiří Pohorský 2002
 • Internet, Amprnet a paket-radio
  Karel Frejlach 2000
 • Televizní technika DVB-T
  Martin Legiň 2007
 • PowerPoint 2002
  Ivo Magera 2003
 • Připojování periferií k PC
  Miroslav Šnorek, Karel Richta 1996
 • Využití rozhraní PC pod Windows
  Burkhard Kainka, Hans-Joachim Berndt
 • Vzorce pro elektroniku
  Ulrich Dietmeier 1999
 • Konstrukční katalog Bipolárních logických integrovaných obvodů
  Tesla 1983-4
 • Využití rozhraní PC
  Burkhard Kainka 1996
 • Visual Basic sbírka řešených příkladů
  Lucie Pelikánová, Jan Čihák, Lucie Knejpová 1998
 • Protentokrát J. Tůma
 • Svědectví kounicových kolejí Jaroslav Zatloukal
 • Zkouška W. Bredel
 • Domov a svět A.S. Urbanová
 • Dvě jara Bohumil Říha
 • Venkovan Bohumil Říha
 • Selský práh Metoděj Jahn
 • Rozhraní Václav Řezáč
 • Hra s ohněm M. Pujmanová
 • Byl jsem číslem 7809 Josef Rudolf
 • Ovšem že řekla ano Peter CHeyney
 • Řemeslo urozených Piere Boulle
 • Tajemství rodu Petra Braunová
 • Byly ztráty na mrtvých Josef Jenčík
 • Poslední z Udege A. Fadějev
 • Poslední náboj J.P.Chabroll
 • Etudy dětské a nedětské Ludvík Aškenazy
 • Světlo v temnotách František Teršl
 • Svědomí národa A. Zapletal, S. Klikarová
 • Černý vlk Karel Fabián
 • Pan purkmistr a studenti Karel Leger 1928
 • Biblia pre komunistov Stano Kochman 1990
 • Cestou zla Grazia Deledda 1926
 • Vojkovičtí a přespolní Vojtěch Rakous 1923
 • Suchý čert a divoký sokol J.F. Karas 1926
 • O lidech humorných Jaroslav Marcha 1940
 • Zlatý důl Karel Mečíř 1918
 • Horské kořeny K.V. Rais 1911
 • Lidé s dvojí tváří M. Morell
 • Naftalin Edgar Collins 1937
 • Balada s Karlína Olga Scheinpflugová
 • Dálky zvané BAM Ladislava Bryknarová 1985
 • Město ve stepi A.S.Serafimovič 1952
 • Strach Karel Ptáčník
 • Loutka I
 • Policejní hodina Géza Včelička
  Loutka II
  Loutka III Boleslaw Prus
 • Osudy zlatých pokladů Milan Vároš
 • Dějiny města Brna 2 J. Dřímal V. Peši
 • Pěstování jedlých hub Jablonský, Srb, Šašek 1985

 

Přímý kontakt: Karel Křemel (karelkremel@karelkremel.com), mobil: +420 777123644

4 thoughts on “Prodej odborných publikací i beletrie

 1. Měl bych zájem o knihu : Schémata spojení elektrických silových zarízení
  Tríska, Kladrubský, Suchý, Zeman 1972

 2. Mel bych zájem o knihu navíjení a převíjení univerzálních a stejnosmernych motoru od knotek 1964 nebo jiné knihy podle kterých bych dokázal sám previnout rotory a statory do ručního nářadí. Prosím o kontakt. Děkuji

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *